Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Domain Name Queries

New domain name registration questions

 Transfer Domains to Registry

Transfer-in all your domain names to Registry

 Hosting Query

Find out more information about hosting your website and email

 Premium Domain Name Acquisition

If your dream domain name is not available, inquire how we can acquire it for you.

 General

General enquiries regarding our services